This domain is pending renewal or has expired. Please contact the domain provider with questions.

Byggeproces

NBark

Indledende møde

Vi tager gerne et indledende møde på byggegrunden eller hos jer, hvor vi gennemgår jeres ønsker og ideer samt den økonomiske ramme for projektet. Vi kan på den baggrund rådgive omkring det videre forløb og vil derefter udarbejde et tilbud til jer på vores rådgivning. Det indledende møde koster kr. 3800 inkl. moms.

Skitseforslag

Skitseforslaget udarbejdes som udgangspunkt digitalt. Det giver jer en god fornemmelse for, hvordan det endelige resultat kan blive. I nogle tilfælde kan vi aftale, at der udarbejdes 3D-tegninger. Skitseforslag udarbejdes til en fast pris. Hvis det ønskes, kan det aftales, at der udarbejdes yderligere skitser til en fast, aftalt timepris.

Myndighedsprojekt

Til de fleste byggerier er det nødvendigt at søge om byggetilladelse. Vi påtager os at udarbejde det nødvendige materiale, for at kommunen kan foretage en sagsbehandling af projektet. Vi undersøger den gældende lovgivning for byggeriet – herunder lokalplaner og bygningsreglement. Myndighedsprojektet udarbejdes til en fast, aftalt pris.

Hovedprojekt og udbud

Vi udfærdiger detaljerede tegninger og beskrivelser af projektet, så håndværkere kan give tilbud på byggeriet og i sidste ende bygge det. Alle tegninger og beskrivelser udarbejdes digitalt. Vi hjælper med at indhente tilbud og indgå kontrakt med håndværkerne. Vi kan også hjælpe med at udvælge de rigtige håndværkere til opgaven.

Tilsyn

Tilsyn betyder, at vi tilser byggeriet løbende, mødes med håndværkerne og laver status. Vi sørger for, at der hele tiden er en overordnet styring med tid, økonomi og kvalitet, og at det endelige resultat bliver, som du ønsker det. Tilsyn udføres til en aftalt, fast timepris.